Niets zo leuk als spontaniteit en vrolijkheid bij een hond, alleen....soms schiet het door in over-enthousiasme en dan is vrolijkheid (op-)springen geworden. Spontaniteit is niet grappig meer maar álles doen zonder grenzen. Spelen is van baldadigheid naar voortdurend happen gegaan.

En de hond lijkt nooit moe te worden, maar is in wezen eigenlijk hártstikke moe!

Hoe leid je dit in goede banen zonder het karakter van de hond aan te tasten?

Met Impuls Controle: door de hond te leren zich te beheersen, dus letterlijk leren om controle te krijgen over hun impulsen en ze niet zomaar hun gang laten gaan.

Bij Rust & Respect reiken we in 3 lessen handvatten aan die toepasbaar zijn in praktische en dagelijkse situaties. Het is een korte cursus met veel opgaven om in eigen omgeving te oefenen en uit te bouwen, die het respect en de binding verstevigen en die als  fundering voor onze Basiscursus kan dienen.

 

Samenwerken en interactie spelen bij deze lessen een grote rol. En thuis veel oefenen.

Bedenk:

Er wordt aan één vorm van gedrag, namelijk RUST gewerkt, het is géén mini-gehoorzaamheidscursus om probleem(-gevend) gedrag aan te pakken.

Honden die enorm veel blaffen kunnen hieraan dus (nog) niet meedoen. Neem contact met ons op om te bespreken welke route je hierbij kunt volgen.