Niets zo leuk als spontaniteit en vrolijkheid bij een hond, alleen....soms schiet het door in overenthousiasme en dan is vrolijkheid (op-)springen geworden. Spontaniteit is niet grappig meer maar álles doen zonder grenzen. Spelen is van baldadigheid naar voortdurend happen gegaan.

En de hond lijkt nooit moe te worden, maar is in wezen eigenlijk overprikkeld.

Hoe leid je dit in goede banen zonder het karakter van de hond aan te tasten?

Met Impuls Controle: door de hond te leren zich te beheersen, dus letterlijk leren om controle te krijgen over hun impulsen en ze niet zomaar hun gang laten gaan.

Bij Rust & Respect reiken we in 3 lessen handvatten aan die toepasbaar zijn in praktische en dagelijkse situaties. Het is een korte cursus met veel opgaven om in eigen omgeving te oefenen en uit te bouwen, die het respect en de binding verstevigen en die als  fundering voor onze Basiscursus kan dienen.

 

 

U krijgt na de les huiswerk mee zodat u weet wat u thuis kunt oefenen.

Samenwerken en interactie spelen hier een grote rol.

 

Bedenk:

Er wordt aan één vorm van gedrag, nl. RUST gewerkt,

het is geen mini-gehoorzaamheidscursus

om probleem(-gevend) gedrag aan te pakken.