Basiscursus "Leren Samenwerken": hét paradepaardje van onze organisatie: Belangrijkste "rode draad" in de cursus is het versterken van de binding, (meer) focus van aandacht en daardoor leren afleiding te negeren. Voor hondjes van ± 15 à 16 weken, maar zeker ook voor alle volwassen honden. Om maatwerk te kunnen bieden, zijn er aparte theorie- en praktijklessen en wordt er per les steeds gekeken naar het karakter en de behoeften van elke hond, zodat wij tijdens de lessen hier optimaal op in kunnen spelen.                                      Course in English?

Er wordt altijd in groepjes van 6 tot max. 8 honden gewerkt (waar nodig wordt een extra instructeur ingezet) en wij trainen zonder te straffen.

De Basiscursus is een intensieve, leerzame cursus met een doorlooptijd van 4 weken waarin je 3x per week les krijgt (1 x theorie, 2 x praktijk). In de 4 uitgebreide theorielessen wordt heel veel kennis gedeeld waarmee ongewenst gedrag voorkómen kan worden, óf juist tips en adviezen aangereikt hoe dit aan te pakken als je hier nou juist aan wilt werken. Hierdoor ga je goed voorbereid de 6 praktijklessen in. Wij geven inzicht in hondengedrag en in onze beloningsgerichte trainingsmethode, zodat alle honden (én natuurlijk ook de eigenaren!) enthousiast en met plezier kunnen leren.

De 'standaard-oefeningen' als zit, af, wacht en blijf, zijn niet zozeer het einddoel als wel het middel. De nadruk op het negeren van afleiding en versterking van de binding, waardoor de hond leert om mee te lopen zonder te trekken en alle aandacht op de eigenaar te focussen in plaats van op de ongeving.

Daarnaast kan er ook extra aandacht gegeven worden aan probleemgevend gedrag zoals bijv.: uitvallen aan de lijn*, agressie naar honden of mensen*, weglopen, trekken aan de riem, etc., maar ook niet achter trimmers of fietsen jagen, verlatingsangst, blaffen bij de bel of angst voor knallen.

als dit het specifieke gedrag is waaraan u wilt werken, vermeld dit dan a.u.b. bij uw inschrijving

Inbegrepen is het digitaal aangeleverde lesmateriaal "Leren Samenwerken" van Martin Gaus en de bijbehorende rapportages waarmee de vorderingen kunnen worden bijgehouden, een clicker en natuurlijk een certificaat ter afsluiting.

De praktijklessen zijn 2 x per week, keuze uit overdag en 's avonds

 

Op onze cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Bij inschrijving** verklaart u hiermee akkoord te gaan.

** Uw gegevens worden alléén gebruikt voor onderlinge communicatie tussen cursist(en) en Veronica van Ameijde en worden niet aan derden verstrekt.