Basiscursus "Leren Samenwerken": hét paradepaardje van onze organisatie: Belangrijkste "rode draad" in de cursus is het versterken van de binding, (meer) focus van aandacht en daardoor leren afleiding te negeren. Om u maatwerk te kunnen bieden, wordt er op de eerste dag d.m.v. gedragstesten gekeken naar het karakter van de hond, zodat wij tijdens de lessen hier optimaal op in kunnen spelen. Elke hond wordt individueel getest.

Er wordt altijd in groepjes van maximaal 6 honden gewerkt en wij trainen zonder te straffen.

De totale lestijd, (deze variëert afhankelijk van het aantal deelnemers), is ± 1½uur.

De Basiscursus is een intensieve, leerzame cursus met een doorlooptijd van 4½ week waarin u 2 tot 3x per week naar de hondenschool komt. De lessen bestaan uit een  praktijk- en  een theoriegedeelte. U krijgt schriftelijk lesmateriaal dat elke les besproken wordt en aangevuld met een presentatie. Wij geven u inzicht in hondengedrag en in onze beloningsgerichte trainingsmethode, zodat u van uw hond een enthousiaste leerling kunt maken.

Tijdens de theorielessen blijft de hond in de auto.  Mentaal moe van het leren, kan hij/zij rusten terwijl het baasje verder leert. Is dit voor uw hond (nog) niet mogelijk, geef dit dan tijdig door, dan vinden we samen daar een oplossing voor. Een andere optie is de eerste maand alle theorielessen volgen en de daarop volgende maand alle praktijklessen.

 

Oefeningen die o.a. aan bod komen zijn: zit, af, blijf, hierkomen en zonder trekken meelopen. Daarnaast kan er ook extra aandacht gegeven worden aan eventueel probleemgevend gedrag van uw hond, zoals bijvoorbeeld: uitvallen aan de lijn, agressie naar honden of mensen, weglopen, trekken aan de riem, etc., maar ook niet achter trimmers of fietsen jagen, blaffen bij de bel of angst voor knallen.

De cursus wordt afgerond met een eindtest waarna u een certificaat krijgt uitgereikt. Hiermee kunt u doorstromen naar de vervolgcursus, afhankelijk van de leeftijd de Jongehondenklas of de Volwassenhondenklas.

Inbegrepen is het cursusboek "Leren Samenwerken" van Martin Gaus en het bijbehorende werkboek, een clicker en natuurlijk een certificaat.

De lessen zijn (voornamelijk) op dinsdag- en donderdagavond van 19.00-21.00uur en zondagochtend van 10.00-12.00uur.

Liever overdag?bij minimaal 6 aanmeldingen kan ik een planning maken, dus neem dan even contact op!

Op onze cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Bij inschrijving verklaart u hiermee akkoord te gaan.