Basiscursus "Leren Samenwerken": hét paradepaardje van onze organisatie: Belangrijkste "rode draad" in de cursus is het versterken van de binding, (meer) focus van aandacht en daardoor leren afleiding te negeren. Voor hondjes van ± 15 à 16 weken, maar zeker ook voor alle volwassen honden. Om maatwerk te kunnen bieden, zijn er aparte theorie- en praktijklessen en wordt er per les steeds gekeken naar het karakter en de behoeften van elke hond, zodat wij tijdens de lessen hier optimaal op in kunnen spelen.

Er wordt altijd in groepjes van 6 tot max. 8 honden gewerkt (waar nodig wordt een extra instructeur ingezet) en wij trainen zonder te straffen.

De Basiscursus is een intensieve, leerzame cursus met een doorlooptijd van 4½ week waarin je 3x per week* naar de hondenschool komt. In de 4 uitgebreide theorielessen wordt heel veel kennis gedeeld waarmee ongewenst gedrag voorkomen kan worden, óf juist tips en adviezen aangereikt hoe dit aan te pakken als het zich al voordoet. De praktijk kán dus niet zonder de theorie. Wij geven inzicht in hondengedrag en in onze beloningsgerichte trainingsmethode, zodat alle honden (én natuurlijk ook de eigenaren!) enthousiast en met plezier kunnen leren.

* Lukt 3 x per week niet? Dan kun je er ook voor kiezen het over 2 maanden verdelen: de ene maand 1 x per week alleen de theorie en de maand daarop 2 x per week praktijk.

In verband met de maatregelen ten aanzien van Corona/Covid-19 zijn er voorlopig geen lessen.

Ik sta echter nog steeds telefonisch voor u klaar om te helpen en u van informatie te voorzien.

bel:  06 83 2385 60 of  mail

Naast de 'standaard-oefeningen' als zit, af, blijf, hierkomen en zonder trekken meelopen ligt de nadruk op het negeren van afleiding en versterking van de binding. Daarnaast kan er ook extra aandacht gegeven worden aan probleemgevend gedrag zoals bijv.: uitvallen aan de lijn, agressie naar honden of mensen, weglopen, trekken aan de riem, etc., maar ook niet achter trimmers of fietsen jagen, verlatingsangst, blaffen bij de bel of angst voor knallen.

Inbegrepen is het digitaal aangeleverde lesmateriaal "Leren Samenwerken" van Martin Gaus en het bijbehorende werkboek waarmee de vorderingen kunnen worden bijgehouden, een clicker en natuurlijk een certificaat ter afsluiting.

De lessen zijn (voornamelijk) op: 

dinsdag- & donderdagavond van 19.00-21.00uur en

zondagochtend                      van 10.00-12.00uur.

Liever overdag?bij minimaal 6 aanmeldingen kan ik een planning maken, dus neem gerust even contact op!

Op onze cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Bij inschrijving * verklaart u hiermee akkoord te gaan.

* Uw gegevens worden alléén gebruikt voor onderlinge communicatie tussen cursist(en) en Veronica van Ameijde en worden niet aan derden verstrekt.